Hvordan påvirker multikulturalisme reklame?

I det foreliggende tilfælde lyver tallene ikke. Nogen gange omkring år 2045 vil minoritetsbefolkningen i USA blive flertallet. Hvis din lille virksomhed konkurrerer i et markedsområde med en høj koncentration af minoritetsforbrugere, er det sandsynligvis, du har regnet ud, hvordan du kan reklamere for dem. Hvis din reklamekampagne er regionalt eller nationalt, og du kæmper for at forstå, hvad multikulturel reklame skal se ud og hvor godt det virker, er du ikke alene.

Historisk perspektiv

Historisk set er multikulturel reklame begrænset af den simple kendsgerning, at mindretalsbefolkningen var stærkt koncentreret i visse lokaliteter. For de fleste nationale annoncører og nogle regionale, var der relativt få mindreårige forbrugere at annoncere til. Derudover er der mangel på minoritetsfokuserede medieforretninger med den nødvendige rækkevidde og mangel på minoritetsmarkedsføringskompetence i reklamemiljøet, og du kan se, hvorfor mange virksomheder besluttede at tippe på ideen. Disse faktorer, der stadig er til stede i en vis grad, er stort set blevet overvundet. Mest specielt har der været eksplosiv befolkningsvækst i USA blandt de spanske, afrikanske og asiatiske samfund.

Det nye reklame- og medielandskab

Ifølge folketællingsdata tegner etniske minoriteter nu over halvdelen af ​​alle børn født i USA. Der har været en tilsvarende eksplosion i minoritetsfokuserede medier. Værktøjer til evaluering af effektiviteten af ​​de forskellige medievalg og virkningen af ​​den annoncering, der vises i dem, har også holdt tempoet. I mange virksomheder har rationaliseringen af, at den allerede nåer mindretal gennem sin generelle markedsreklame, givet anledning til en overbevisning om, at de hellere vil få gavn af multikulturel reklame.

Reklame efterligner livet

Forudsætningen bag en multikulturel tilgang til reklame er, at forskelle mellem etniske grupper i USA fortsat er betydelige, og at målretning af minoriteter via reklame dedikeret til dem gør det muligt for en annoncør at binde sig til kulturelle cues specifikke for en given gruppe. Reklame, der afspejler forbrugere og deres kulturelle værdier, bygger en stærk tilhørsforhold mellem mærket og målgruppen. At forbinde med dine forbrugere på deres vilkår, ofte på deres modersmål, øger sandsynligheden for, at din interaktion med dem bliver mindeværdig og effektfuld.

Beholderens øje

Den langvarige debat inden for reklame cirkler over multikulturalisme er en taktisk. Fra et kreativt synspunkt foretrækker nogle annoncører en multikulturel kampagne for alle forbrugere, mens andre foretrækker separate kampagner (og budgetter) for mindretalsmarkeder og det generelle marked. Den tidligere gruppe fokuserer på fællesbetegnelser blandt alle kulturer og citerer virkningen af ​​multikulturalisme på den amerikanske kultur som helhed som støtte for sin tilgang. Sidstnævnte fokuserer på, hvad der gør hver kultur unik. Det hævder, at etnisk oprindelse er en større determinant af en persons identitet end alder, indkomst og uddannelse. Endnu andre tilbyder praktisk rådgivning: Minoritetsspecifik annoncering giver kun mening for annoncører, der har råd til to eller flere parallelle kampagner.