Hvordan hjælper en egenkapitalopgørelse med et selskabs plan?

Egenkapitalopgørelsen er en af ​​hovedafsnittene i balancen. Også kendt som ejerens egenkapital opsummerer egenkapitalen ejerforholdet i et selskab. Det bogføres normalt efter aktiver og passiver i balancen. Egenkapitalopgørelsen er en vigtig del af planlægningen, fordi den viser det samlede kapitalbeløb, der kan henføres til ejerne af en virksomhed.

Salg af yderligere aktier

Beslutninger om at sælge supplerende aktier afhænger af egenkapitalopgørelsen. Det kan f.eks. Være vanskeligt for et selskab at udstede yderligere aktier til eksisterende aktionærer, når det har udtømt sin tilladte aktiekapital - det vil sige den højest mulige værdi af aktier, som det er tilladt at udstede. Selskabets loft for godkendt aktiekapital kan ikke justeres uden godkendelse af aktionærerne. Egenkapitalopgørelsen gør det derfor muligt for selskabets ledelse at foretage forudgående ordninger for at sikre godkendelse af virksomhedens ejere, når de søger at tilpasse den tilladte aktiekapital.

Strømning af omsætning af aktier

Egenkapitalopgørelsen hjælper en virksomhed med at afgøre, om det samlede antal udstedte aktier fortynder det overskud, der udbetales til virksomhedens ejere. Et selskab kan købe nogle af sine aktier tilbage, hvis der er for mange aktier i omløb for at sikre fordelingen af ​​tilstrækkelig fortjeneste pr. Aktie. Som sådan letter en egenkapitalopgørelse planlægningen af ​​fremtidige programmer for genkøb af selskabets aktier med henblik på at maksimere aktionærværdien.

Gennemgang af en ansattes aktieejerskabsplan

En medarbejderaktieplan, eller ESOP, tillader arbejdstagere at eje en del af virksomheden. Selskabet allokerer disse aktier inden for de af ledelsen fastsatte rammer og godkendes af aktionærer. Der er grænser for hvilke medarbejdere kan udøve deres rettigheder til disse aktier. Egenkapitalopgørelsen gør det muligt for ledelsen at overvåge og gennemgå udviklingen i - og tilpasninger til - selskabets ESOP.

Planlægning af overskudsfordeling

Egenkapitalopgørelsen hjælper forretningsplanen med fordelingen af ​​overskuddet. En erhvervsvirksomhed skal træffe beslutninger om den del af overskuddet, der vil blive rettet mod beholdt indtjening og det beløb, der vil blive udbetalt til aktionærerne. Det samlede antal udstedte aktier, som er indeholdt i egenkapitalopgørelsen, giver selskabet mulighed for at bestemme indtjening pr. Aktie for hver regnskabsperiode.