Sådan finder du spor på MATLAB

MATLAB er en teknisk og matematisk analyse platform produceret af MathWorks. Funktionerne i MATLAB kan give din virksomhed en førsteklasses analysefunktion uden at skulle udvikle din egen software. Der er forskellige matematiske sporoperationer, hvoraf mange man nemt kan udføre med et par linjer MATLAB-kode.

1.

Beregn spor af en matrix eller summen af ​​de diagonale elementer ved hjælp af funktionen "spor ()". Dette eksempel bruger en tilfældig 50-til-50 matrix:

my_matrix = rand (50, 50); my_matrix_trace = spor (my_matrix);

2.

Indlæs et billede til kant- eller objektsporing ved hjælp af funktionen "imread ()":

im_data = imread ("my-data-image.png");

3.

Opdag kanterne af et gråtonebillede ved hjælp af funktionen "kant ()". Det returnerede resultat er en binær matrix, med kanter angivet med en værdi på "1":

edge_map = kant (im_data);

4.

Konverter et gråtonebillede til binært ved hjælp af funktionerne "graythresh ()" og "im2bw ()" for at tillade, at objektkanter spores:

binary_data = im2bw (im_data, graythesh (im_data));

5.

Spor kanterne af objekter i et binært billede ved hjælp af funktionen "bwboundaries ()". Det returnerede resultat, "object_traces", er et celle array indeholdende spor af hvert detekteret objekt. Indholdet af hver celle array er et N-by-2 numerisk array indeholdende x og y koordinaterne for pixelene i kantsporingen:

object_traces = bwboundaries (binære_data);