Sådan flyttes Ledger-konti til Trial Balance Worksheets i Excel

Microsoft Excel-regneark kan konsolidere dine generelle hovedbogsregnskaber i et prøveoversigt-regneark til gennemgang under afslutningen. Når du har brug for at gennemgå de nuværende saldi og bekræfte dine balancesaldoer, er en prøvebalance det første skridt. Gennemgå hver balance, så kig på kontodetaljer, hvis saldoen virker forkert. Indsend dine justeringsindtastninger efter gennemgang af prøvebalancerne for nødvendige ændringer.

1.

Åbn et nyt Excel-regneark. Indtast "Konto" i celle A1. Indtast "Debitter" i celle B1 og "Credits" i celle C1.

2.

Indtast hvert kontonavn i en separat celle i kolonne A. F.eks. Placerer du "Kontorudgifter" i celle A2, "Reparationer og vedligeholdelse" i celle A3, fortsætter gennem kolonne "A", indtil alle dine udgiftsregnskaber er angivet.

3.

Indtast saldoen for hver konto i den rigtige kolonne. Hvis kontoen har en kreditbalance, skal du liste den i kolonnen "Kredit". Hvis kontoen har en debet saldo, skal du liste den i "Debit" kolonnen.

4.

Indtast "= sum (" nederst i kolonnen "B" og fremhæv alle rækker i kolonnen. Hvis du for eksempel har 30 lederkonti, vises formlen "= sum (B2: B32)." Gentag dette for kolonne "C." Summen af ​​kreditter og debet skal svare, hvis din storbog er korrekt afbalanceret.