Hvor meget varme giver en printer af?

Hvis du leder efter oplysninger om noget, som kunderne normalt ikke vurderer, når de køber, har du svært ved at finde det, du leder efter. Spørgsmålet om hvor meget varme en printer giver af falder i den kategori. Dog kan fysikens love og nogle rimelige antagelser give et groft skøn. Skønt du skal justere dette skøn for forskellige typer printere, kan det stadig give dig en grov ide om, hvilken slags belastning der skal forventes fra dine kontorprintere.

Øvre grænse

Du kan beregne den maksimale mængde varme, som en printer kan afgive ved at undersøge den maksimale effektbedømmelse. Den maksimale effektværdi svarer til forsyningsspændingen, når den maksimale strøm er trukket. Som et eksempel tegner Epson WP-4530 All-in-One-printeren, en populær lillebranchesskriver, 0, 6 ampere strøm ved 120 V AC, så multiplicering af spændingstider strømmen får et svar på 72 W. Dette er ikke et helt præcist tal, fordi det ikke tager højde for vekselstrømens variable natur, og det går også ud fra, at al den energi, der forbruges af din printer, går i at generere varme, men skønnet giver dig en øvre grænse for mængden af ​​varme genereret af printeren.

Rimelige forudsætninger

For at gøre et mere fornuftigt gæt af varmen, der genereres af din printer, skal du starte med at se nærmere på specifikationsarket. Find den effekt, der bruges under normal drift. For Epson WP-4530 er den normale forbrugsstrøm f.eks. 16 W. Antag, at den interne strømforsyning er 98 procent effektiv, og at halvdelen af ​​strømmen bruges af elektronikken og halvdelen af ​​de mekaniske elementer. Antag, at elektronikken er 75 procent effektiv, og de elektromekaniske dele er 60 procent effektive. Her betyder 75 procent effektiv, at 75 procent af energien gør jobbet det skal, og 25 procent af energien går i varme.

Beregn den samlede effektivitet

For at beregne den energi, printeren bruger til at udføre sit job, skal alle antagelser sammen sættes i en ligning. Start med den samlede effekt, og multiplicér derefter med hver effektivitet for at få den strøm, der rent faktisk bruges af printeren. For Epson All-in-One-eksemplet er ligningen:

16 W x .98 (.5 x .75 + .5 x .6) = 10.6 W

Hvis det er den magt, der faktisk bruges af printeren til at udføre sit arbejde, er den spildteffekt - den del der genererer varme - 16 W - 10, 6 W = 5, 4 W.

Kraft til at varme

For at forstå, hvor meget varme det er, sammenligner dit resultat med varmen, der genereres af en glødelampe. For eksempel er det en 5-W-lysbulb som en julpære - den ene lidt større end din tommelfinger. Da næsten al glødelampens energi er spildt som varme, er det en ret repræsentativ sammenligning. For at få noget lidt mere kvantitativt, skal du beregne, hvor mange BTU'er din printer vil give afsted om en time ved at multiplicere dit resultat i watt med 3, 4. For eksempel vil Epson printeren afgive 5.4 x 3.4 = 18.4 BTU'er i en times drift.

Laserprintere

Laserskrivere er lidt anderledes, fordi en af ​​de komponenter, de indeholder, er en varmelegeme. Varmeapparatet bruger meget energi, og det hele går i varme på en eller anden måde. Hvis din laserprinter f.eks. Bruger 800 W under normal drift, skal du trække 100 W af den højre fra toppen som et skøn for den effekt, som varmeren bruger, og foretag derefter den samme beregning, som tidligere blev skitseret med den resterende effekt. Så mængden af ​​strøm en 800-W printer ville bruge til ikke-opvarmning formål ville være:

700 W x .98 x (.5 x .75 + .5 x .6) = 463 W.

Strømmen, der går i varme, vil da være 800 W - 463 W = 337 W. I løbet af en time vil laserprinteren afgive 337 x 3, 4 = 1, 146 BTU'er.