Hvor meget tab kan du medtage med en S Corporation?

Når du starter en virksomhed, kan du vælge mellem flere typer juridiske formationer, herunder S-selskabet, som ofte foretrækkes på grund af de juridiske beskyttelses- og skattefordele, det giver. For eksempel kan aktionærerne vælge at få indkomst og tab fra selskabet, der passerer til deres personlige indkomstskat for at undgå dobbeltbeskatning af et C-selskab. Internal Revenue Code begrænser størrelsen af ​​tab, som en S-aktionær kan kræve i et givet skatteår. Tre primære tabsbegrænsninger er dem, der er placeret på lagerbasis, risikoaktivitet og passiv aktivitet.

S Corporation Aktionær Skatteansvarsbestemmelse

For at bestemme den skatt, som en S-aktionær ejer for året, tager Internal Revenue Service hensyn til aktionærens pro rata andel af selskabets samlede indtægt, tab, fradrag og kreditter samt bruttoindkomsten minus de fradrag, der tillades til selskabet i henhold til § 1366 i Internal Revenue Code.

Lagerbegrænsninger

Det samlede beløb for tab og fradrag for ethvert skatteår kan ikke overstige summen af ​​det justerede grundlag for aktionærens beholdning i selskabet for regnskabsåret og aktionærens justerede i ethvert beløb, som selskabet skylder aktionæren. Det justerede grundlag er den kontant- eller ejendomsinvestering aktionæren besidder i selskabets aktier som bestemt i henhold til kode 1366 og 1367 (a) (1) og (2). Når en skattepligtiges tab ikke er tilladt i henhold til grundbegrænsningerne i § 1366, kan tabet overføres til efterfølgende skatteår på ubestemt tid, indtil aktionæren ikke længere ejer aktier i selskabet.

Begrænsninger ved risikoforløb

En risikoaktivitet er en, der foregår som en handel, som en virksomhed eller for indtægtsproduktion. Når en aktionær i S-selskabet pådrager tab fra en risikoaktivitet, begrænser kodeksens §§ 465, litra a) og b), aktionærernes tab til pengemængden og det justerede grundlag for anden ejendom, som aktionæren har bidraget eller lånt til aktiviteten . IRS Publication 925 fastslår, at risikobeløbet desuden reduceres med eventuelle tab, der er tilladt i tidligere skatteår i henhold til risikostyringsreglerne, og kan også reduceres på grund af udlodninger aktionæren modtog fra aktiviteten, omklassificering af aktivitetsgæld eller indledning af et stop-loss eller lignende aktivitetsaftale. Eventuelt tab i skatteår, der ikke er tilladt i henhold til § 465, vil blive behandlet som et fradrag for aktiviteten i det næste skatteår.

Passive aktivitetsbegrænsninger

Kodeksens § 469 definerer passiv aktivitet som enhver aktivitet, der indebærer adfærd for enhver handel eller virksomhed, hvor skatteyderne ikke deltager i aktiviteterne i aktiviteten på en regelmæssig, kontinuerlig og væsentlig basis. Passiv aktivitet omfatter enhver udlejningsaktivitet, der ikke er omfattet af undtagelsen for fast ejendomsejere, der er forklaret i § 469, litra c) (7). En aktionær opstår tab af passiv aktivitet, når summen af ​​aktionærens samlede tab fra alle passive aktiviteter i skatteåret overstiger den samlede indkomst fra alle passive aktiviteter for året. Generelt tabes det passive aktivitets tab i et skatteår i det pågældende skatteår, medmindre aktionæren kvalificerer sig til den særlige godtgørelse på $ 25.000 til ejendomsaktiviteter, der er fastsat i kodeksens § 469, nr. I). Eventuelt tab, der ikke er tilladt i skatteåret, vil blive behandlet som fradrag eller kredit for aktiviteten i det næste skatteår.