Sådan Multipliceres cellerne i en kolonne til resultatet af en formel i en anden celle i Microsoft Excel

At multiplicere en hel Excel-kolonne med resultaterne af en formel kan være lidt vanskelig, især hvis formlen er kompliceret eller ændret. For at forenkle at behandle, brug en absolut reference, der peger på cellen indeholdende formlen. En celleadresse formateret som en absolut reference ændres ikke, når du kopierer og indsætter den i andre dele af dit regneark, så du nemt kan anvende den på hele søjlen.

1.

Indtast formlen, hvorved du vil multiplicere tallene i kolonnerne. Du kan indtaste formlen i en celle, men for dette eksempel antager du, at du indtaster det i celle C1.

2.

Vælg en tom celle til højre for det første nummer i din kolonne. I dette eksempel skal du antage, at dine tal begynder i celle A1 og vælg celle "B1".

3.

Indtast multiplikationsformlen "= A1 * $ C $ 1" (uden citater) i celle B1. "$ C $ 1" i ligningen repræsenterer en absolut reference til celle C1, som ikke ændres, når du kopierer den til andre celler.

4.

Kopier celle B1 og indsæt det i resten af ​​kolonnen.

Advarsel

  • Oplysninger i denne artikel gælder for Microsoft Excel 2013 og tidligere versioner.