Sådan udarbejder du en plan for mobilisering af projekter

Når et firma beslutter at gennemføre et projekt, mangler det ofte planer om, hvordan man går videre med arbejdet eller hvem der skal tildele det. For at mobilisere til dit projekt skal du udarbejde en detaljeret plan for at igangsætte projektarbejde afhængigt af, hvilke ressourcer der er til rådighed, hvilke krav der er, og hvilke begrænsninger der gælder for projektet.

Identificer, tildel og planlæg personale

Når du nedbryder arbejdet i dit projekt i individuelle opgaver, kan de uden forudsætninger startes med det samme. Identificer de mennesker, du har brug for, og find ud af, hvornår de er tilgængelige. Hvis du ikke har nok personale, prioritere opgaver og beregne effekten på tidsplanen og projektets afslutning. Projektets mobiliseringsplan giver dig mulighed for at identificere flaskehalser, og som følge af din plan må din virksomhedsledelse muligvis beslutte mellem at forsinke projektet eller fortsætte på plan og forsinke et andet virksomhedsinitiativ.

Sørg for, at finansiering, udstyr og faciliteter er til rådighed

Du kan bruge projektmobiliseringsplanen til at sikre, at de krævede ressourcer er godkendte og tilgængelige, og at informere de ansvarlige medarbejdere om, at der vil være behov for bestemte ressourcer. For eksempel har dit projekt et budget og et cash flow krav. Din finansiel personel skal vide, hvor mange penge du planlægger at bruge hver måned ud over, hvor meget de samlede udgifter vil være. Tilsvarende skal planteforvaltere og medarbejdere med ansvar for brugen af ​​udstyr vide, hvad du har brug for. Hvis dit projekt mobilisering viser, at nødvendige ressourcer ikke er tilgængelige, skal du muligvis ændre dine projektplaner.

Bestem hvilke specifikationer, kvalitetsniveauer og standarder der skal anvendes

Da dit team begynder at arbejde, har dets medlemmer brug for projektdokumentation til at fortsætte med detaljeret planlægning og udførelse af arbejdet. Gennemgå projektspecifikationerne for fejl eller udeladelser. Hvis det ikke er angivet i projektdokumentationen, skal du bestemme hvilket niveau af kvalitetskontrol der gælder for projektarbejdet. Specifikke standarder kan specificeres, eller interne virksomhedsstandarder for arbejde og udstyr kan finde anvendelse. Samle en komplet pakke projektdokumentation og distribuere de relevante afsnit til hvert projektmedlem. Gennemfør dokumentkontroller for opdateringer og revisioner.

Identificere lovkrav og begrænsninger

Du kan muligvis ikke fortsætte med dit projekt som du ønsker på grund af gældende regler. Kommunale, statslige og føderale organer kan have krav til tilladelser, licenser eller dokumentation, som du skal opfylde, inden du påbegynder arbejdet. Andre dele af projektet, såsom bygninger, kan muligvis ikke fortsætte, før tilladelser og inspektioner er afsluttet. At identificere disse begrænsninger under projektmobilisering undgår forsinkelser senere på grund af uventede lovkrav og giver dig mulighed for at tildele ansvaret for at opfylde de relevante krav.