Sådan reducerer omkostningerne i en regnskabsafdeling

Medarbejderne i en regnskabsafdeling, afhængigt af deres arbejde, fokuserer på at reducere omkostningerne. Du kan dog sætte pris på det faktum, at du kan forbedre effektiviteten af ​​din regnskabsafdeling endnu mere ved at bruge metoder som indførelse af et omkostningsstyringsprogram, eliminering af affald, outsourcing, omplacering af back office-regnskaber til billigere områder, implementering af ikke-traditionelle systemer såsom magert regnskab og fokus på at generere merværdi for kunden.

Omkostningsreduktion

Den nemmeste måde at reducere omkostningerne på og øge dit overskud er at indføre et omkostningsstyrings- og reduktionsprogram i hele din virksomhed, herunder regnskabsafdelingen. Vælg dine omkostningsreduktionsmål klogt eller ellers risikerer du at forringe din virksomheds udvikling. Overvej omkostningsbesparelse ud fra et markedsføringsstrategisk synspunkt - du skaber værdi ved at fokusere på at producere, hvad kunden har brug for - og fra en revisors perspektiv - ved at eliminere affald. Vurder din organisation som helhed.

5S analyse

5S-analysen indebærer fem trin (begyndende med bogstavet S) for at reducere omkostningerne ved at eliminere affald: sorter (kassér alle ubrugelige varer); straighten (reposition møbel og udstyr for bedst at betjene processtrømmen); skrubbe (rengør arbejdsområdet); systematisere (opstille skemaer for regelmæssig rengøring); og standardisere (indarbejde 5S-systemet i standardvirksomheder, herunder en overvågningsproces). 5S er en metodisk proces, der anvendes gradvist for at undgå at forstyrre hele virksomheden.

outsourcing

Outsourcing finder sted, når du kontrakt med en ekstern udbyder for at gennemføre nogle af virksomhedens tilbagevendende interne aktiviteter. Du kan outsource rutinemæssige aktiviteter, såsom finansiel bogføring, regnskab og rapportering, for at reducere dine omkostninger og øge effektiviteten. Nogle af årsagerne til outsourcing er at reducere driftsomkostninger og kapitalinvesteringer; adgang til mere overkommelig teknologi, færdigheder og ekspertise; accelereret vækst og forbedret troværdighed og image gennem samarbejde med ekspertudbydere.

Back-office regnskab

Back office-regnskaber refererer til administrative funktioner, der understøtter, men som ikke er direkte involveret i virksomhedens aktiviteter, såsom regnskabsmæssige eller menneskelige ressourcer. Front office, tværtimod, repræsenterer den klient-vendende del af virksomheden og omfatter de roller, der fokuserer på at arbejde med og for kunder, såsom forretningsudvikling eller salg. Ved at finde din back office-konto i lavprisområder kan du reducere omkostningerne i din regnskabsafdeling.

Lean Accounting

Lean Accounting refererer til det ikke-traditionelle system, som din virksomheds regnskabs-, kontrol-, måle- og styringsprocesser har brug for for at understøtte lean fremstilling og magertænkning. Virksomheder, der bruger lean regnskab, har bedre information til beslutningstagningen ved at anvende brugervenlige og rettidige rapporter og fokusere deres mål på den værdi, der skabes for kunderne. Ved at bruge et magert system får du lavere omkostninger, øget antal kunder, bedre cash flow og bedre værdi for dine aktionærer.