Sådan fjerner du Auto-Publish på Excel 2007

Du kan bruge Microsoft Office Excel 2007 til at oprette dokumenter til webpublicering. Excel leveres også med en mulighed for automatisk at offentliggøre dokumentet, når du ændrer det. Der er dog tilfælde, hvor du muligvis ikke behøver funktionen for automatisk offentliggørelse, så du skal deaktivere denne funktion. For at opnå dette skal du gemme dokumentet for at få adgang til indstillingen for automatisk offentliggørelse, hvor du kan deaktivere den. Du kan også deaktivere auto-publicering for alle andre dokumenter, du tidligere har offentliggjort.

1.

Start Microsoft Office Excel 2007, og åbn regnearket, du vil fjerne funktionen for automatisk offentliggørelse fra.

2.

Klik på knappen "Office" i øverste venstre hjørne af Excel 2007-vinduet.

3.

Klik på "Gem som" i den resulterende menu.

4.

Vælg "Webside" i rullemenuen Gem som type.

5.

Klik på "Publicer", og vinduet Publiser som webside dukker op.

6.

Fjern markeringen i feltet "AutoRepublicér hver gang dette dokument er gemt" i afsnittet Publicér som for at fjerne funktionen for automatisk offentliggørelse.

7.

Klik på "Vælg" og vælg "Tidligere offentliggjorte emner" for at starte deaktivering af automatisk offentliggørelse for flere dokumenter.

8.

Vælg hvert dokument med funktionen stadig aktiv og klik på knappen "Fjern".

9.

Klik på "Luk" for at lukke vinduet.

10.

Tryk på "Ctrl" og "S" for at gemme dit regneark.

Tip

  • Vælg "Aktiver AutoRepubliser funktion", når du publicerer projektmappen for at aktivere funktionen for automatisk offentliggørelse.