Sådan fjerner du blips i AutoCAD

Blipmode er en forældet AutoCAD-funktion, som i tidligere versioner af softwaren efterlod et mærke i din tegning på punkter, du har angivet. Mærkerne er visuelle referencer og vises ikke i tegninger af tegningen. Selvom Blipmode er forældet, er det stadig en tilgængelig funktion i AutoCAD, hvis du tænder eller importerer et projekt, der er gemt ved hjælp af en ældre version af softwaren, der havde Blipmode aktiveret. For at fjerne bliperne skal du deaktivere Blipmode-funktionen i AutoCAD.

1.

Åbn dit AutoCAD-projekt, skriv "Redefine" og tryk på "Enter." Når du skriver et AutoCAD-projekt, vises ordet automatisk i kommandolinjen.

2.

Skriv "Blipmode" og tryk "Enter". Kommandolinjen ændres til "Indtast ny værdi for Blipmode" eller "Enter-tilstand [Til / Fra]." "" Eller "" angiver, at Blipmode er tændt.

3.

Skriv "0", hvis du modtager den numeriske besked, eller skriv "Off", hvis du modtager SMS-beskeden. Tryk på "Enter" for at indtaste kommandoen og slukke Blipmode.