Sådan fjerner du en kontakt fra iPhone-favoritter

Din iPhones favoritliste er designet til at give dig klar adgang til de personer, du ringer mest, uden at skulle grave gennem din omfattende liste over forretningsforbindelser. Favoritterne bruges også til at bestemme, hvilke opkald der skal tillades, når din iPhone er i tilstanden Ikke forstyrr. Det sikrer altid, at folk, der er nøglen til din virksomhed, altid er i stand til at nå dig. Mens du tilføjer kontakter til favoritter, er du færdig inden i applikationen Kontaktpersoner, og du kan slette dem fra listen i Favoritter.

1.

Åbn appen "Telefon" og tryk på "Foretrukne".

2.

Tryk på "Rediger", og tryk derefter på det røde minus ikon til venstre for den kontakt, du vil fjerne.

3.

Tryk på "Slet" for at bekræfte. Gentag processen med alle andre kontakter, du vil fjerne. Tryk på "Udført".

Advarsel

  • Oplysninger i denne artikel gælder for iPhone, der kører iOS 6. Det kan variere lidt eller signifikant med andre versioner.