Sådan fjerner du en sideskift i Microsoft Excel 2003

I modsætning til ordbehandlede dokumenter stræber regneark ofte ikke om trykt output. Du læser dem oftest fra selve computeren, hvor du blokerer kontinuerligt gennem data, der vil spænde over mange ark, hvis de udskrives. Derfor viser mange versioner af Microsoft Excel ikke deres regnearks sideskift som standard. Indtil Excel 2007 kan du kun se disse sideskift gennem en speciel visningstilstand, der viste dem. Disse tidligere Excel-versioner, herunder Excel 2003, giver dig dog mulighed for at flytte, ændre eller slette disse sideskift, når du har indtastet den nødvendige tilstand.

1.

Klik på "View" fra Excels menulinje.

2.

Klik på "Side Break Preview" i rullemenuen, der åbnes for at skifte til sideskærmvisning. Sidepauser vises i dit regneark som linjer med bindestreger.

3.

Klik på den sideskift, du vil fjerne.

4.

Træk linjen til siden, ud af forevisningsområdet, for at fjerne sideskiftet.

5.

Gentag klikke og træk til den side, hver sideskift, du vil fjerne.

6.

Klik på "Vis" fra menulinjen.

7.

Vælg "Normal" i rullemenuen for at forlade sideskærmvisning.