Kvalitetssikrings revisionsprogrammer

Revisionstjenester, som revisorer giver, omfatter ikke kun gennemgangen af ​​et selskabs årsregnskaber. Disse typer af ydelser omfatter også attesteringstjenester, hvor revisor gennemgår bestemte dele af virksomheden og afgiver en rapport til ledelsen eller anden enhed, der anmoder om visse oplysninger. Festen anmoder ofte om udførelse af revisioner i forbindelse med overholdelse af en bestemt lov eller regulerende enhed for at sikre passende kontroller eller operationelle komponenter for at finde områder til forbedringer eller simpelthen at sikre, at en aktivitet udføres i overensstemmelse med virksomhedens standarder.

Finansiel revision

Den finansielle revision opnår og evaluerer beviser vedrørende en virksomheds aktiviteter, finansielle stilling og pengestrømme og udtrykker en mening om, hvorvidt de er i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper. Revisor skal overholde almindeligt anerkendte revisionsstandarder og opretholde uafhængighed, bekræfte sammenhængen mellem forskellige perioder, oplysningsfejl og opdage mangler ved intern kontrol. Der er fire faser til revisionen af ​​en organisations regnskab: Planlægningsfasen, evaluering af interne kontroller, revision af revisionsproceduren for at sikre overholdelse af revisionserklæringer og overholdelse af love og forskrifter og rapportering af resultaterne til ledelsen og udstedelse af brev af samtykke med angivelse af, at revisoren giver rimelige forsikringer om rigtigheden af ​​årsregnskabet.

Overensstemmelsesrevision

I en overensstemmelsesrevision samler revisor bevis for, om visse finansielle eller driftsmæssige aktiviteter overholder betingelserne angivet af kreditorer, statslige bestemmelser, kontraktvilkår, love eller vilkår for tilskud. Hvis en virksomhed f.eks. Ønskede at opnå et lån, kan en kreditorganisation anmode en revisor om at foretage en overensstemmelsesrevision af årsregnskabet for at sikre, at dens likviditetsoplysninger er tilstrækkelige. Den anmodende part beskriver de procedurer, som revisoren udfører på forhånd, og revisoren gennemgår organisationens interne kontrol og overholdelse af de angivne vilkår og derefter rapporterer resultaterne til de relevante parter.

Operationel revision

Ved en operationel revision undersøger en person med passende uddannelse eller med et passende færdighedsniveau en udtalelse til en virksomheds ledelse med hensyn til effektiviteten og effektiviteten af ​​dens driftsaktiviteter. For at udføre på optimale niveauer har en organisation brug for effektiv drift. En operationel revisor vurderer effektiviteten af ​​de nuværende operationelle procedurer og rapporterer sine resultater til ledelsen.

Aftalt efter procedurer Engagement

Revisorer kan også udføre forsikringsydelser vedrørende specifikke aftalte procedurer, såsom oprettelse og revision af både proforma regnskaber og finansielle prognoser eller kun undersøgelse af organisationens interne kontrol. I denne type forsikringsprogram giver revisoren ikke en udtalelse eller negativ forsikring, som f.eks. Med en finansiel revision. I stedet overholder revisor anmodningerne fra hans klient og rapporterer sine resultater.