Refusionsfunktionen i Marketing

I markedsføringen refererer refusionsfunktionen til indtægter og hvordan indtægterne indsamles. Marketing har et nysgerrigt forhold til refusionsfunktionen i brancher, hvor den almindeligvis anvendes: Marketing fokuserer på produktudvikling og reklame og efterlader ofte refusionsmetoder ud af billedet. Dette kan skabe problemer for virksomheder, og virksomheder, som er afhængige af komplekse refusionsformer, kan være klogere at kombinere funktionen med marketing teknikker.

Definition

Refusionsfunktionen er simpelthen den måde, hvorpå en virksomhed indsamler indtægter. Det kan også kaldes indtægtsfunktionen, men begrebet refusion anvendes oftest, når virksomheden udfører tjenesteydelser eller sælger varer til en part og derefter indsamler betalinger fra en tredjepart. Uden klare indsamlingsprocesser kan refusionsfunktionen blive svær at håndtere, og for markedsførers refusion er ofte en sideproblem.

Primær brug

Begrebet refusionsfunktion, når det gælder om indtægter, bruges primært til at beskrive sundhedsvæsenet i USA. Dette er almindeligt, fordi sundhedsindtægter kommer fra så mange forskellige kilder, mange af dem tredjepart i naturen (som forsikringsselskaber og offentlige myndigheder). Mange relaterede industrier, som f.eks. Virksomheder, der sælger lægemidler eller medicinsk udstyr, bruger også udtrykket refusionsfunktion til at henvise til, hvordan indtægterne indsamles. Det betyder, at funktionen styres af den gældende sundhedspolitik, strategisk planlægning fra selskabets side, betalerforhold og refusionsstøtte i operationer.

Komplikationer og adskillelse

Traditionelt har markedsføring og refusion ikke haft meget at gøre med hinanden i sundhedssektoren. Refusionsmetoder blev tilføjet sent i produktudviklingen og holdt i vid udstrækning adskilt fra den samlede markedsføringsproces. Imidlertid skabte denne adskillelsesmetode problemer i forbindelse med kompensationerne i industrien, hvor betalere ikke altid var villige til at refundere produkter med høje priser og opretholdelse af overskud var en udfordring.

Ny taktik: Kombination og kodning

I stedet for at adskille refusions- og markedsføringsfunktioner arbejder nogle sundhedsselskaber sammen om at kombinere dem. Denne tilgang bruger marketing til at skabe produkter med stort refusionspotentiale og bruge reklame til at overbevise betalere om, at refusion er umagen værd. Få produkter til at markedsføre tidligt og få medicinske koder klar før FDA-godkendelse kan sætte scenen for et stærkt produktudbud, der tjener højere indtægter.