Forholdet mellem lederskabsstil og mål

Effektive forretningsledere etablerer opnåelige mål for deres organisationer. Ved at fastsætte specifikke, målbare, opnåelige, realistiske og tidsbundne mål, holder disse ledere deres underordnede fokus på at producere resultater, der muliggør langsigtet succes og rentabilitet. De sikrer, at medarbejderne tilpasser deres faglige udviklingsmål med disse virksomhedsmål, som for eksempel at øge trafikken på hjemmesiden med 10 procent i løbet af de næste seks måneder eller reducere kundeklager med 20 procent i løbet af de næste tre måneder. For at styre dine medarbejdere effektivt vælger du en lederstil, der gør det muligt for underordnede at klare udfordringerne i den aktuelle situation. Effektiv beslutningstagning sikrer, at forholdet mellem din ledelsesstil og organisationens evne giver dig mulighed for at nå dine strategiske mål.

Autokratisk Lederskabsstil

Effektive ledere undgår at bruge den autokratiske ledelsesstil, medmindre en situation kræver en hurtig beslutning. Autokratiske ledere træffer beslutninger uden input fra underordnede. I en periode med omvæltninger og ustabilitet, som f.eks. En naturkatastrofe, finanskrise eller anden nødsituation, udsteder lederne kommandoer for at sikre medarbejdernes sikkerhed og trivsel. Hvis du skal minimere risici for at nå dit kortsigtede mål, kan det være hensigtsmæssigt at vedtage en autokratisk beslutningstype. Ellers tendens til at opnå langsigtede mål er mere effektiv ved hjælp af andre ledelsesformer.

Karismatisk lederskabsstil

Med en karismatisk ledelsesstil kommunikerer effektive ledere en klar vision og mission for deres organisation i møder, præsentationer og samtaler. De inspirerer underordnede med deres lidenskab og entusiasme for at nå det definerede mål. Karismatiske ledere motiverer deres organisationer ved at sætte et positivt eksempel på og citere deres tidligere succeser. Hvis du for eksempel tidligere har ført succesfulde Six Sigma kvalitetsstyringsinitiativer, kan du inspirere andre ved at dele din ekspertise. Ved at formidle dine færdigheder, erfaringer og viden hjælper du dine medarbejdere med at udvikle samme evne til at forbedre processer, eliminere affald og reducere produktfejl.

Demokratisk lederskabsstil

Ved hjælp af en demokratisk lederskabstilstand tillader effektive ledere underordnede at bidrage med deres ideer, forslag og meninger. Når man står over for komplekse problemer, søger effektive ledere input fra folk, der er tættest på problemet. Medarbejdere, der føler sig beføjet til at løse problemer, forbliver typisk loyale overfor deres arbejdsgivere, holder deres arbejde længere og rapporterer højere niveauer af jobtilfredshed. For eksempel, hvis kundetilfredshedsgrader falder, kan det være at isolere hovedårsagen til produktproblemer ved at udføre fokusgrupper eller interviews med kundeservicemedarbejdere. Derefter kan du designe og implementere et program for at løse problemet ved hjælp af deres bidrag. I dette tilfælde kan du ved at vælge en demokratisk lederstil opnå to mål. Du forbedrer både kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed.

Laissez-Faire Leadership

Effektive ledere analyserer hver situation for at bestemme en passende handling. Når dine underordnede har mere erfaring, gør du ved at vedtage en laissez-faire tilgang gør det muligt for holdet at nå sit strategiske mål uden unødvendig indblanding. Efter at have skabt et effektivt teammiljø og omhyggeligt vurderer situationen, kan du med sikkerhed delegere ansvaret til dyktige personer.