Forholdet mellem omkostninger og salgsmængde til fortjeneste

Nogle forskellige profitmålinger indgår ofte i selskabsregnskabet, men overskud betyder generelt forskellen mellem indtægter og omkostninger til forretning for at generere denne omsætning. Omkostninger og salgsvolumen har begge meget direkte og væsentlige indvirkninger på din virksomheds fortjeneste. Dette forhold er til tider udtryk som omkostningsvolumen eller CVP-forhold.

Profitmålinger

Bruttoavance er en fælles finansiel måling, der fremgår af din resultatopgørelse, og beregnes som forskellen mellem salg og omkostningerne ved solgte varer eller variable omkostninger. Hvis du sælger $ 10.000 af varer og dine variable omkostninger er $ 5.000, er dit bruttoresultat $ 5.000. Nettoresultat, eller indkomst, er din resterende indkomst, når faste omkostninger trækkes fra bruttoresultatet. Det drejer sig om omkostninger, der pådrager dig uanset hvor mange varer du producerer eller sælger. Fælles faste omkostninger omfatter forsikring, rente, husleje og lønomkostninger, der ikke direkte døde til produktion.

Omkostninger Association

Profitligninger har to grundlæggende faktorer - omkostninger og indtægter. Således vil hver af disse variabler påvirke overskuddet væsentligt. Højere omkostninger betyder lavere overskud, forudsat at andre faktorer forbliver konstante. Lavere omkostninger betyder højere overskud. Når virksomheden ønsker at øge overskuddet, kan de enten sænke omkostningerne eller forbedre indtægterne. Skæreudgifter kan omfatte forhandlinger om lavere materialomkostninger, nedsættelse af ineffektivitet i forretningsaktiviteter eller nedskæringer. Så længe disse omkostningsbesparelser ikke skaber en kraftig nedgang i indtjeningsresultaterne, vil overskuddet blive bedre.

Omsætning

Salgsmængde betyder mængden af ​​salg, der genereres udtrykt som et dollarbeløb eller en enhedsmængde. For eksempel kunne din virksomhed sælge 500 enheder af et produkt med en samlet salgspris på $ 10.000 i en given måned. Hvis du antager, at dit salg overstiger dine variabelomkostninger, øger hver ekstra salgsmængde din bruttoavance og din nettoindkomst. Hvis du kan sænke dine omkostninger uden at påvirke indtægterne og opretholde samme salgsvolumen, vil din fortjeneste gå op.

strategier

Virksomheder bruger forskellige strategier for at forsøge at øge overskuddet. Nogle af dem reducerer omkostningerne og håber at opretholde volumen. Andre reducerer produktions- eller anskaffelsesomkostninger og overfører besparelserne til kunderne i et forsøg på at øge salget volumen nok til at øge overskuddet. High-end-udbydere eller virksomheder, der forsøger at sælge værditilvækstløsninger, kan fokusere mere på at skabe en stærk værdiansættelse for selve produktet for at opnå højere salgspriser og større margener og dermed reducere behovet for så meget volumen.