Startup Company Organisatory Issues

I opstartsselskaber med små arbejdsstyrker kan alle medarbejdere påtage sig en bred vifte af opgaver og roller uden for deres traditionelle jobbeskrivelse. Som et nyt firma vokser og medarbejderne tilpasser sig deres positioner og arbejder med hinanden, kan der opstå særlige organisatoriske problemer. Adressering af disse opstartsselskaber er afgørende for at skabe en ramme, hvor virksomheden kan tilføje nye medarbejdere, da den fortsætter med at vokse.

Ansvarlighed

Spørgsmålet om, hvem der rapporterer til hvem der er et grundlæggende spørgsmål, der kan opstå i meget små virksomheder. I virksomheder med mindre end fem medarbejdere kan medarbejdere f.eks. Føle sig mere som forretningspartnere og mindre som underordnede til firmaets grundlægger, og der kan endnu ikke være etableret klare rapporteringsrelationer. Et selskab af denne størrelse kan fungere effektivt med en sådan løs struktur, men der skal etableres et formelt hierarki, før virksomheden overtager for mange nye medarbejdere. Klare ansvarsområder er vigtige, da virksomheden vokser.

Informationsstrømme

At sikre, at informationen kommer til de rigtige mennesker, er kritisk i enhver virksomhed, men det kan være udfordrende ved opstart. I lighed med det beskrevne problem kan oplysninger komme fra en bred vifte af kilder, og den medarbejder, der modtager informationen, ved ikke, hvad han skal gøre med den, eller hvem der skal videregive den til.

Overvej f.eks. En fempersons koncertfremmende virksomhed, hvor en af ​​de ledende partnere anmoder om et pressesæt fra en bestemt kunstner. Når pressesætet ankommer og modtages af marketingchefen, kan direktøren ikke have nogen anelse om, at partneren havde anmodet om kittet, og partneren kan ikke opdage at kittet er ankommet indtil et par dage senere. I et større firma med en solid organisationsstruktur vil dette problem blive elimineret. Partneren ville have fortalt sin administrative assistent at forvente pressesætet, og assistenten ville have videresendt det straks ved modtagelsen.

Ansvar

Indstilling specifikt hvem gør hvad kan være en udfordring for startups. Alle medarbejdere, især ejere og administrerende partnere, påtager sig langt mere ansvar end deres jævnaldrende i etablerede virksomheder. Administrerende direktør kan fordoble som receptionister, for eksempel, mens administrerende partnere laver kaffe kører og direktører åbner posten. Oprettelse af klare, grundige jobbeskrivelser er afgørende inden udvidelsen og påtagelsen af ​​et stort antal medarbejdere.

Myndighed

At vide, hvem der har beføjelse til at træffe beslutninger, kan også være en udfordring i opstartsselskaber. Fordi, som nævnt, tager alle medarbejdere yderligere ansvar i opstart, kan det være svært for medarbejderne at vide, hvilke beslutninger der skal drives af ejeren eller administrerende partnere.

For eksempel har den enkelte kundeservicerepræsentant ved en opstart autorisation til at godkende kundetilskud, men vicepræsident for operationer vil have, at han søger godkendelse, inden han refunderer en ordre på over $ 500. Hvis dette krav ikke meddeles klart, kan der opstå forvirring. Klarlægger klart hvilke situationer der kan håndteres af, hvilke medarbejdere der er et must for enhver voksende virksomhed.