Trin-for-trin regnskab for små virksomheder

Små virksomhedsejere tager en række ansvarsområder, der håndteres af specialiserede afdelinger i større virksomheder. Regnskab er ofte en af ​​disse funktioner, især i opstartsfasen. Selv om regnskaber kan virke skræmmende i starten, kan det være med til at forenkle processen ved at tage små virksomheders regnskab, og det sikres, at virksomhedens økonomi styres og overvåges effektivt.

1.

Opsæt dit virksomheds konti. Vælg hvilke regnskabsmetoder du vil bruge - uanset om du vil bruge kontanter eller periodiseringsgrundlag, og om du vil bruge et enkelt- eller dobbeltregistreringssystem. Etablere din regnskabscyklus start dit regnskabsår den 1. januar] eller etablere dit eget regnskabsår startdato.

2.

Indsamle al finansiel dokumentation fra alle firmaforretninger, og bring alle dokumenter sammen i regnskabsafdelingen rettidigt og regelmæssigt. Finansielle dokumenter indeholder alt, der registrerer en tilstrømning eller udstrømning af kontanter, aktiver eller forpligtelser. Eksempler omfatter salgskvitteringer, leverandørfakturaer, kreditkortkontoudtog, refusionsskilt og kassebånd.

3.

Optag alle virksomhedstransaktioner ved hjælp af oplysninger fra dine finansielle dokumenter i selskabets regnskaber. Indsend alt salg til indkomstkonti, og alle kontantudløb til udgiftsregnskaber, for eksempel. Opdater kundefordringer og betales optegnelser ved hjælp af dine salgsoplysninger og kreditkontoudgørelser.

4.

Afstemme interne konti til eksterne poster regelmæssigt. Sammenlign dine optegnelser over kontoudtog, leverandørernes regnskaber og regnskabsresultater for at sikre, at dit regnskabssystem forbliver korrekt.

5.

Kompilere regnskaber regelmæssigt for långivere, investorer eller myndigheder, hvis du er en indbygget virksomhed. Opret en balance, resultatopgørelse og opgørelse over pengestrømme til aggregering af data i dit regnskabssystem og præsentere det på en måde, der letter strategisk beslutningstagning. Brug en softwarepakke til små virksomheder, f.eks. Quickbooks, til at hjælpe dig med at organisere dine konti, da disse pakker hurtigt kan kompilere og udskrive regnskaber for dig.

6.

Kompilere interne rapporter for dig selv og dine ledere, og udfør forholdsanalyse på regnskabsposter for at få indsigt i virksomhedens sande præstationer. Du kan oprette en rapport om stort set alle aspekter af din økonomi. Eksempler er en rapport, der viser udviklingen i forholdet mellem gæld til aktiver og en rapport, der afslører hvilke områder af driftens omkostninger der stiger til de højeste satser.

Beregne nøgletal på resultatopgørelsesposter ved at sammenligne specifikke balance- og resultatopgørelsestegn i forhold til hinanden (Se Ressourcer).