Trin i en Business Analyst Project

En forretningsanalytiker, eller BA, er et af medlemmerne af et projektledelsesteam. Formålet med et projektledelsesteam er at forbedre en forretningsproces eller løse et problem inden for en organisation. Interessenterne i et projekt er de personer eller grupper, der vil drage fordel af resultatet. En BA's job er at arbejde med interessenter for fuldt ud at forstå, hvad de har brug for projektet for at opnå. BA kommunikerer derefter interessentbehov til projektteamet og sikrer, at der ved projektets afslutning er opfyldt disse behov.

Så hvad er det, som en forretningsanalysør gør?

En forretningsanalytiker fungerer som broen mellem slutbrugere, der har et forretningsproblem og projektledelsen, som giver løsningen. Antag for eksempel, at et firma har separate edb-systemer til Human Resources, regnskab og salg. Dette medfører dobbeltarbejde og koster selskabet tid og penge. BA konsulterer med repræsentanter fra hver afdeling for at forstå, hvordan de arbejder og hvad de har brug for fra et edb-system. BA kommunikerer derefter disse oplysninger til projektteamet, herunder en teknologisk repræsentant, og hjælper med at bestemme, hvordan man kan forbedre processen.

Enterprise Analysis

Erhvervsanalytikerens første rækkefølge er at lære og forstå en organisations struktur, herunder hvem rapporterer til hvem og hvilke funktioner og interaktioner af afdelinger i organisationen. Dette kaldes virksomhedsanalyse. BA afgør derefter, hvad organisationen har brug for fra projektet og arbejder med projektgruppen for at definere en løsning, der er gavnlig og omkostningseffektiv.

Business Analysis Planning og Monitoring

Dernæst fastlægger BA hvilke metoder, aktiviteter og teknikker der skal fungere bedst ved at analysere organisationens behov. Disse aktiviteter omfatter identifikation af projektets interessenter, hvordan interessentkrav spores og kontrolleres, og hvordan arbejdet vil blive sporet.

Elicitation krav

Formålet med kravudløb er at sikre, at BA forstår en interessents behov. I eksemplet ovenfor bestemmer BA gennem interviews, brainstorming sessioner, undersøgelser og andre metoder, præcis hvad HR, regnskab og salgsafdelinger har brug for deres computersystemer at gøre.

Krav Analyse

Efter at have samlet krav fra alle interessenter prioriterer og udarbejder BA BA disse krav og giver en detaljeret redegørelse for, hvad edb-systemet skal levere (fx evnen til at begrænse adgangen til følsomme HR-data, en database med skattelove, evnen til at generere månedlige rapporter om salg til mænd under 20 år mv.). BA arbejder derefter med projektteamet for at finde en løsning - i dette tilfælde et computersystem - der imødekommer interessenternes behov. BA skitserer de nuværende forretningsprocesser for at identificere huller mellem hvad der sker nu og hvad der skal ske. Endelig bekræfter BA kvaliteten af ​​kravene og bekræfter, at de vil kunne imødekomme interessenternes behov. For eksempel vil BA måske vide, om det nye computersystem faktisk beregner og rapporterer de nødvendige salgsstatistikker.

Krav Ledelse og kommunikation

I hele projektet kommunikerer BA med interessenter og forvalter anmodninger om ændringer i kravene. Disse trin sikrer, at projektgruppen løser det oprindelige problem uden at blive sidetracket undervejs. Hvis projektgruppen på et hvilket som helst tidspunkt er uklart om et krav, går BA tilbage til interessent for at løse spørgsmålet.

Løsningsvurdering og validering

Det endelige skridt er for BA at vurdere løsningen, som implementeres af projektteamet og bekræfte, at det opfylder de oprindelige interessentkrav. Selvom alle disse projekter skridt, bør BA arbejde for at forbedre den samlede kvalitet af hvert projekt.