Strategier til fremme af individuel og koncernkommunikation

Effektiv kommunikation på arbejdspladsen hjælper alle medarbejdere med at blive orienteret om, hvad der sker med virksomheden, og hvor de står med individuel og gruppeprojektudførelse. Ud over at udvikle en virksomhedsomspændende kommunikationspolitik for, hvordan enkeltpersoner og afdelinger samarbejder og deler information, kan andre en-til-en- og gruppeinitiativer også bidrage til at sikre, at meddelelserne bliver høje og klare.

Personale møder

Hold regelmæssige medarbejdermøder, især for enkelte afdelinger eller individuelle afdelingshold. Sørg for, at alle har mulighed for at bidrage og levere projektrapporter og opdateringer som led i processen. Fordel en dagsorden før hvert møde og send et mødeoversigt eller minutter efter samlingen.

Medarbejder Briefings

Gennemfør regelmæssige medarbejder briefinger, hvor du formidler oplysninger om ting der foregår i virksomheden. Dette hjælper medarbejderne med at forstå, hvordan deres daglige ansvar bliver en del af det større billede med hensyn til langsigtet virksomhedsstrategi og planlægning. Det reducerer også potentialet for ubegrundet sladder.

Elektronisk kommunikation

Brug et virksomhedsintranet, e-mail, tekstbeskeder og telefonsvarer på en sådan måde, at medarbejdere nemt kan oprette forbindelse til hinanden og dele information. Angiv dine politikker for at skrive og distribuere notater, kopiere andre på e-mails og videresende relevant information til andre personer og afdelinger. Dette vil hjælpe med at strømline elektronisk kommunikation, så den er effektiv snarere end overvældende.

Kommunikationskort

Opsæt gode gammeldags opslagstavler, hvor afdelinger og enkeltpersoner kan sende meddelelser, notater og meddelelser. Brug også visuelle workflow diagrammer til at holde medarbejderne orienteret om projekter, kommende frister og individuelle og afdelingsmæssige opgaver.

En-til-en-møder

Hold en-til-en-møder med medarbejdere til at engagere dem, vurdere fremskridt, fejlfinding, søge input og give feedback. Ofte er personlige udvekslinger mere effektive og tidseffektive end store sammenkomster. Opmuntre andre former for mindre gruppekommunikation, såsom at dele afdelinger i mindre arbejdsgrupper, der kommunikerer direkte med hinanden, og derefter tildele en talsmand at formidle relevant information til andre efter behov. Giv coaching og mentorieringsmuligheder samt oplæring til konfliktløsning til dine medarbejdere.

Medarbejdergrupper

Medarbejdergrupper bestående af repræsentanter for forskellige afdelinger i en organisation kan hjælpe et multi-level selskab med at kommunikere mere effektivt. For eksempel kan et fællesskabstjenesteudvalg mødes, diskutere ideer til fællesskabsstøtteinitiativer, så formidle tanker og ideer tilbage til deres egne afdelinger for tilbagemelding. På et efterfølgende møde diskuteres og diskuteres kollektive ideer. Tværfaglig og tværgående afhandling kan være en kreativ motor til projektinnovation og problemløsning.