Tilsynsførendes rolle i driftsplanlægning

Når en organisation opretter en strategisk plan, definerer den sine langsigtede mål og mission. For at nå disse mål skal det næste definere de nødvendige daglige operationer og deltagende grupper, der får den til at blive realiseret. Dette er driftsplanlægning, og tilsynsmyndigheder spiller en central rolle i funktionen og succesen af ​​sådan planlægning.

Manpower

Operationsplanlægning kræver en analyse af arbejdskraftbehov. En vejleder vil bestemme, hvor mange spillere han har brug for, samt hvilke færdigheder hver spiller vil medbringe til projektet. Hvis der ikke er tilstrækkelige interne medarbejdere til at udføre de opgaver, der er til rådighed, skal tilsynsføreren rekruttere yderligere personale. Dette kan betyde, at man ansætter fuldtidspersonale, eller udnytter et midlertidigt agentur, hvis projektet ikke er langsigtet. Han vil oprette en jobbeskrivelse, foreslå kompensation og interview potentielle arbejdstagere. Vejlederen vil sammensætte et hold, apprise holdets medlemmer af målene og sikre, at alle holdmedlemmer kan arbejde sammenhængende mod det fælles mål.

Planlægning

Når medarbejdernes behov er blevet taget op, fastsætter tilsynsføreren en tidsplan baseret på produktionsbehov. Planlægning er en integreret del af et vellykket projekt. Forskellige hold er afhængige af andres færdige arbejde, så timing kan være kritisk. Hvis produktionen falder bag, skal tilsynsføreren reagere hurtigt og gøre planlægningsjusteringer for at holde kurs. Planlægning er også en afgørende faktor i sporing af et projektbudget. Hvis holdet falder bag i produktionen, kan overarbejde måske være godkendt til at indhente. En vejleder skal veje fordele og ulemper ved at gå i overarbejde mod at ansætte yderligere personale til arbejde.

Meddelelse

Kommunikation kan være den vigtigste rolle, som tilsynsføreren har i driftsplanlægningen. For at fungere effektivt har et hold en omfattende forståelse af de langsigtede og kortsigtede mål og de processer, hvormed det vil opfylde disse mål. Teammedlemmer har brug for klare, koncise instrukser om forventninger og pligter, samt rettidig feedback, når produktionen begynder. Vejlederen skal besvare spørgsmål såvel som relæjusteringer, der skal foretages. Han skal også regelmæssigt rapportere om fremskridt til øverste ledelse samt at interagere med andre tilsynsførende for at sikre projektets kontinuitet.

Tilsyn

En god vejleder ved altid, hvor sit projekt står til enhver tid. Selvom han udfører en overvågningsrolle, skal han blive hands-on, hvis der opstår en situation. Det er tilsynsmyndighedens ansvar at sikre, at kvalitetsstandarder er opfyldt, og projektfristerne realiseres. Vejlederen skal overvåge hvert holdmedlems præstationer for at sikre medarbejderen sin fokus på slutresultatet og arbejder sammen med andre teammedlemmer. Hvis en medarbejder bortfalder i sin opgave, skal tilsynsføreren tage fat på og rette op på situationen hurtigt, før det påvirker produktionen.