Top-down tilgang til politiske beslutninger

At træffe politiske beslutninger er ikke altid en simpel proces for ledelsen. Din virksomhed kan vælge at inkludere forslag fra medarbejdere før formulering af endelige planer. Denne metode kan være tidskrævende og kræver en delikat balance mellem at overveje mange ideer fra medarbejdere og formidle politikker, som virker for alle. Alternativt kan øverste ledere beslutte, at den bedste tilgang er at informere medarbejderne, når politikker er formuleret uden input fra lavere medarbejdere.

Definition

Top-down tilgangen til politiske beslutninger, også kendt som autokratisk ledelse, er processen med overordnet ledelse eller den administrerende direktør når uafhængige konklusioner, der ændrer eller forbedrer arbejdspladsen eller forretningssystemerne. Politikker kan påvirke alle ansatte eller kun en afdeling. Nedre niveau ledere kan have nogle input til anbefalinger for deres sektioner eller bidrage afdelingsdata, men top-down tilgangen giver dem ikke myndighed til at træffe beslutninger. Det falder til de mennesker, der har ansvaret for hele organisationen.

Fordele

Virksomheder, der opererer i en top-down-management-stil, tillader medarbejdere at bruge tid på at udføre deres arbejdsopgaver i stedet for at deltage i møder for at diskutere virksomhedens retning og give input til formuleringen af ​​nye politikker. Det sparer også selskabets tid med at forklare, hvorfor nogle medarbejders ideer anvendes og ikke andre. Virksomheder, der er stærkt regulerede eller har mange juridiske spørgsmål at overveje, kan finde denne form for ledelse til at være en fordel for dem. Hvis nøglepersoner, såsom advokater og revisorer, er det eneste personale, der skal konsulteres for eventuelle politiske beslutninger på grund af komplicerede omstændigheder, ville involvering af medarbejdere ikke være konstruktivt.

Ulemper

Top-down tilgangen til politiske beslutninger har nogle ulemper og er ikke ideel for alle virksomheder. Hvis din virksomhed mangler ledelse, der er i stand til at gennemføre forandringer inden for organisationen eller er alvorligt påvirket af medarbejdernes meninger, kan en autokratisk form for beslutningstagning være en ulempe. Derudover bør top-down-ideer undersøges og analyseres omhyggeligt, inden de præsenteres for hele arbejdsstyrken. Hvis nye politikker ikke lykkes, kan medarbejdernes præstationer lide som følge af at være magtesløse i beslutningsprocessen.

Alternativer

Alternative tilgange til top-down politiske beslutninger kan være bedre egnet til din virksomhed. Bottom-up-processen med implementering er det modsatte af top-down-tilgangen. Medarbejderne er drivkraften for forandring i bottom-up-stilen. Andre fremgangsmåder omfatter dem, der konsulterer personale til input, der bruges til at løse problemer og forbedre processer. Når ledelsen ønsker, at medarbejderne let kan acceptere politiske beslutninger, giver en konsensus mellem medarbejdere mulighed for ændringer og aftale af alle niveauer af medarbejdere før implementering.