Top-Down Budget vs Bottom-Up Budget for Rekruttering

Der er ingen magisk formel til at bestemme dit virksomheds rekrutteringsbudget, men to fælles tilgange til at komme op med tallene er top-down og bottom-up budgettering. Hvilket du vælger vil være baseret på, hvor godt du er ved at bestemme den bedste måde at bruge de begrænsede midler til rådighed for at finde nye arbejdstagere, og om dine lavere medarbejdere er bedre rustet til at bestemme, hvor pengene går.

Top-Down Budgets

Med et top-down budget sætte virksomhedsejeren og de øverste ledere budgettet for hvert rekrutteringsområde. De personer, der er ansvarlige for at administrere disse områder, skal da arbejde inden for disse numre, når de rekrutterer personale. En vigtig fordel ved top-down budgettering er, at ejeren og øverste ledelse kan have en mere omfattende og holistisk vision for virksomheden end individuelle område- eller afdelingskonsulenter. Hvis virksomheden er opdelt i forskellige forretningsområder, har chefer på topniveau bedre forståelse af de langsigtede udsigter for den overordnede organisation og kan styre rekruttering af dollars til områder, hvor vækst forventes.

Svaghed øverst

Top-down budgettering kan være ineffektiv, hvis ejeren og de øverste ledere er for langt væk fra hverdagen for rekruttering. Dette gælder især hvis top-down budgettering er baseret på tidligere års tal eller antagelser om rekruttering af tendenser, der ikke afspejler det nuværende arbejdsmarked. Uden input fra ledere på lavere niveau er der også risiko for, at disse ledere vil føle, at de bliver tvunget til at arbejde inden for urimelige begrænsninger, som de ikke har nogen hånd i at bestemme.

Bottom-up budgetter

Bottom-up budgettering indebærer at søge input fra lavere niveau ledelse og linje arbejdere, før du kommer op med et endelig nummer. Teorien her er, at de på jorden har en mere veludviklet følelse af, hvad de behøver for at gøre deres job effektivt. For eksempel, hvis der er en konference, der trækker mange kompetente ingeniører til rådighed for at skifte job, er lederen ansvarlig for den pågældende afdeling sandsynligvis klar over, hvad omkostningerne ved at deltage i konferencen er, og hvilke ressourcer han skal bruge til at gøre sin tonehøjde til at leje oplevet arbejdere. Bottom-up budgettering øger også buy-in fra lavere niveau arbejdstagere. Hvis nogen er involveret i at oprette sin afdeling budget, er hun mindre tilbøjelige til at klage over at blive tvunget til at holde sig inden for sine grænser.

Afdelinger kan være underfald

En svaghed i bottom-up budgettering er, at det kan være lettere at drive væk fra organisationsstrategien ved kun at fokusere på en enkelt afdeling eller forretningsområde. Dette gælder især, hvis budgetterne ikke svinger meget fra år til år. Hvis en afdeling har ansvaret for at rekruttere universitetsstuderende om at blive uddannet, kan denne afdeling f.eks. Være tilbøjelig til at fortsætte med at presse på for flere ressourcer, selv om et år, hvor virksomheden ikke har brug for mange personer på indgangeniveau, frygter, at hvis budget bliver reduceret vil det være svært at få det tilbage i fremtidige budgetcyklusser.