Top-Down Performance Appraisal Method

Den øverste nedadgående evalueringsmetode er en traditionel metode, hvor en leder er den eneste evaluator for sine medarbejdere eller underordnede. Denne tilgang har visse fordele og ulemper i forhold til mere moderne 360-graders tilgang, hvor medarbejdere evalueres fra toppen og af kolleger, kunder og partnere.

Bedømmelsesgrundlag

En præstationsvurdering er en periodisk gennemgang af en medarbejders præstationer i forhold til hans jobforventninger. Formålet med en præstationsvurdering er at motivere medarbejdere ved at yde en positiv forstærkning af gode præstationer og identificere områder til vækst. Nogle virksomheder misbruger præstationsvurderinger, hvilket får medarbejderne til at se dem stort set som punkter, hvor lederen beslutter, om han skal tilbyde en hæve eller bonus. I stedet bør de fungere som mål og præstationsrevision og en chance for at sætte nye eller reviderede mål fremad.

Format

I en top-down vurdering vurderer leder og medarbejder typisk personligt for at gennemgå medarbejderens præstationer. Evalueringer balancerer ofte en række objektive og subjektive evalueringskriterier. Ofte følger chefen et foruddefineret evalueringsformat og scorer medarbejderen i en række jobrelaterede præstationsområder. Denne score kan indeholde numeriske vurderinger eller kvalitative input af manager. Lederen går normalt gennem hvert scoringsområde og tilbyder kommentarer, der er specifikke for hver enkelt vare.

fejl

Ledere gør flere almindelige fejl i evalueringer. At være for streng eller lindrende er almindelig. Det er her, hvor lederen har et scoringssystem, som enten overdrevent kritiserer præstationen eller ikke giver konstruktiv feedback. Halo-effekten kan få appraisører til at over-score en medarbejder over hele linjen på grund af en generel smag for ham. Ukorrekt scoring på forskellige attributter kan forvirre medarbejderen. Nogle ledere er simpelthen forspændte i deres scoring på grund af en personlig lignende eller modvilje for medarbejderen.

Insights

En præstationsvurdering bør ikke indeholde store overraskelser. Ledere skal kommunikere feedback på en løbende måde for at undgå dette. Medarbejdere bør kende vurderingsstandarder, så evalueringer stemmer overens med forventningerne. Virksomheder har brug for retfærdige og konsekvente vurderingssystemer for ledere for at beskytte mod mulige retssager til diskrimination. Virksomheder bør overveje revisionschefer for at undgå forstyrrelser eller personlige følelser fra at komme ind i processen. Indtastning fra medarbejdere under evalueringen er vigtig.