Emner for professionalisme på arbejdspladsen

At indarbejde professionalisme på arbejdspladsen er et kritisk element for ethvert firma, der ønsker at opnå succes. Professionalisme skal starte øverst i organisationen med øverste ledelse og strømme ned til medarbejdere på lavere niveau. Professionalisme er bestemt af, hvordan du klæder, taler og opfører dig. Virksomheder, der ønsker professionelle arbejdspladser, bør udvikle specifikke politikker og håndhæve dem. Et firma, der vælger ikke at udvikle eller håndhæve politikker, kan ende med en arbejdsplads, der lider af lav produktivitet, lav medarbejdermoral og dårlig kundeservice.

Arbejdspladsindstilling

Medarbejdernes holdninger på arbejdspladsen kan fortælle meget om deres faglige niveau. Professionelle medarbejdere opretholder positive, holdbare holdninger selv i stressede situationer. Ifølge oplysningerne på webstedet for California State University, Long Beach, viser medarbejderne deres professionalisme i deres adfærd ved at forpligte sig til organisationen, begrænse fravær, besidde høj produktivitet og kommunikere effektivt. Uprofessional arbejdsplads adfærd omfatter hyppig tardiness, lav medarbejder moral og dårlig kundeservice.

påklædning

Et andet aspekt af professionalisme på arbejdspladsen vedrører medarbejdernes påklædning. Hver organisation inkorporerer sin egen dress code. Virksomhedsorganisationer etablerer typisk forretningsmæssige eller forretningsmæssige aftalekoder. Upassende påklædning i en virksomhedsindstilling omfatter shorts, afslørende toppe, baseball caps eller flip flop sandaler. Medarbejdere bør klæde sig i dragt, der er rent og pænt, og bør ikke bære offensiv kropslugt eller bære offensive dufte. For at begrænse forvirring på arbejdspladsen bør virksomheder etablere og håndhæve kleskodepolitikker. Medarbejdere, der gentagne gange tilsidesætter virksomhedspolitikkerne, bør påberåbes.

Tidsadministration

Time management er et andet emne for professionalisme på arbejdspladsen. Medarbejdere viser deres professionalisme ved at komme til arbejde i tide. De fleste virksomheder straffer medarbejdere, der løbende ankommer til arbejde sent. Medarbejdere, der skal gå glip af arbejde, skal straks ringe til deres direkte vejledende for at forklare deres grund til manglende arbejde. Ifølge oplysningerne på webstedet for University of California, Davis, kan medarbejderne forbedre tidsstyringen ved at prioritere deres opgaver, lave tidsplaner, skabe milepæle og bryde store opgaver ned i mindre portioner.

Respekt på arbejdspladsen

Emner for professionalisme omfatter respekt på arbejdspladsen. Medarbejdere bør vise personligt ansvar og respekt ved at nægte at deltage i rod på arbejdspladsen, slukke for mobile enheder og afholde sig fra at bruge selskabets tid til personlige problemer. Medarbejdere bør respektere hinanden ved at begrænse unødvendig støj og ikke blande sig i andres problemer. Respekt for virksomhedens fortrolighedspolitik er et vigtigt spørgsmål vedrørende professionalisme på arbejdspladsen. Medarbejdere bør ikke diskutere følsomme klientoplysninger med uautoriserede personer og bør ikke have en interessekonflikt vedrørende organisationen.

Chikane og mobning

Arbejdsgivere bør skabe professionelle miljøer med nultolerance for enhver form for chikane eller mobning på arbejdspladsen. Chikane på arbejdspladsen kan omfatte fysisk eller verbal offensiv adfærd og handlinger. Chikane er ikke begrænset til seksuelt misbrug. Eksempler på mobning på arbejdspladsen omfatter intimidering, offensiv fornærmelse og spredning af skadelige rygter.