Hvad betyder TQM-processer for lagerstyring?

Forvaltning af din beholdning påvirker virksomhedens præstationer via lageromkostninger og gennem virkningerne på produktion og leverancer. For at forbedre lagerstyringen skal du evaluere nøgleprocesser og anvende generelle kvalitetsstyringsprincipper for dem. Når du er bekendt med TQM, kan du bruge den til at identificere problemer i lagerstyring og implementere løsninger, samtidig med at effektiviteten af ​​dine operationer forbedres.

Nøjagtige opgørelsesoplysninger

En nøglefunktion af lagerstyring er at sikre, at du har nøjagtige optegnelser, der viser, hvilket materiale der er i lagerbeholdning, og hvor det er placeret. Anvendelse af TQM-processer hjælper dig med at spore rekvisitioner, der ikke kunne udfyldes eller blev fyldt forkert. Du identificerer årsagerne til fejltagelser, træffer foranstaltninger for at rette dem og evaluere resultaterne ved hjælp af sporingsrekvisitioner svarende til dem med problemer. Hvis korrigerende handlinger har været effektive, ændrer du standardbehandlingsprocedurerne for at inkludere de handlinger, der løste problemerne. Hvis problemerne ikke løses, skal du prøve forskellige ændringer og kontrollere resultaterne.

Hurtig rekvirering Processing

Når medarbejdere indtaster en rekvisition fra lagerbeholdning, har de brug for det rekvirerede materiale, og enhver forsinkelse medfører ventetider og sænker effektiviteten. Når du bruger TQM-metoder, går du ned i opgørelsesprocedurerne for at finde årsagerne til forsinkelser. Du identificerer flaskehalser ved at kigge efter opgørelsesprocesser, der sænker behandlingen af ​​rekvisitioner. Efter at have fastsat en acceptabel standardtid for rekvisitioner, der skal udfyldes, eliminerer du flaskehalse ved at tilføje personale eller ændre procedurer. Du fortsætter med at arbejde på flaskehalse, indtil den gennemsnitlige tid for rekvisitioner når det acceptable niveau.

Hurtig tilpasning af lagerniveauer

Effektiv lagerstyring justerer lagerniveauer til ændret efterspørgsel og undgår overskydende beholdning, der koster dig penge. Den samlede kvalitetskontrolproces indebærer planlægning af forbedret lagerfleksibilitet ved at studere dine lagerprocedurer for at identificere begrænsninger for hurtige tilpasninger og mulige løsninger. Gennemfør løsningerne efter etablering af mål og kontroller for at se, om målene er opfyldt. Fortsæt med at kigge efter faktorer, der holder tilbage til lagerreguleringer, og anvende ændringer for at reducere deres effekt, indtil du når mål fleksibiliteten.

Effektiv forsoning

Hvis du bruger opgørelsen manuelt, tjener du til at forene dine poster med den virkelige mængde genstande og deres placering. For et kvalitetsstyringssystem tjener forsoning til at bekræfte, at dine optegnelser er korrekte med få fejl. Ved hjælp af TQM-processer fokuserer du på de fejl, du finder under afstemning, og kig efter årsagerne. Du kan f.eks. Opdage, at lignende lister er gemt i nærheden, eller at arbejdstagere forvirrer forskellige typer af tags. Du kan løse disse problemer, så de ikke gentager sig, men TQM's løbende forbedringsproces betyder, at du kontrollerer, at dine løsninger var effektive under den næste forsoning og arbejder på eventuelle nye fejl, der opstår.