Hvad betyder status for opbygning?

Et selskabs status kan henvise til dets status i den stat, hvor den blev indarbejdet, eller til den skatteklassifikation, den vælger hos Internal Revenue Service. Generelt kategoriserer stater i vidt omfang virksomheder, der er indarbejdet i henhold til deres love, som aktive eller inaktive. IRS kategoriserer også status for selskaber som enten C-selskaber eller S-selskaber til skattemæssige formål.

Statslig

Statlige love kræver, at virksomheder gennemfører planlagte arkiver for at opretholde lovligt aktive statuser. For eksempel skal et selskab generelt indgive årsrapporter med dets oprindelsesstatus. Et selskab kan omklassificeres til inaktiv status, hvis den ikke overholder sine lovgivningsregler. Inaktiv status kan også resultere, hvis et selskab gennemfører en væsentlig ændring, såsom at ændre navn eller fusionere med en anden virksomhed.

Skat Status

Virksomheder har automatisk status C med Internal Revenue Service, når de oprettes, uanset om de er oprettet. Selskabsaktionærer kan vælge S-status ved at indsende blanket 2553 med IRS og opfylde andre IRS krav. S-status gør det muligt at kræve virksomhedernes overskud en gang på aktionærernes personlige selvangivelser, hvilket forhindrer dobbeltbeskatning af personlig og selskabsskat på overskud. Individuelle stater kan eller måske ikke genkende S corp status for statslige skatteformål.