Hvad er forholdet mellem organisatoriske funktioner og organisationsstruktur?

Din virksomheds funktioner er de ting, det gør - produktion, salg, markedsføring, forskning og fakturering, for eksempel. Organisationsstrukturen definerer forholdet og samspillet mellem dele af din virksomhed og identificerer, hvordan kommandokæden løber gennem de forskellige niveauer.

Tip

  • Forholdet mellem organisatoriske funktioner og struktur er som et rutediagram. Du kan opsætte din virksomhedsstruktur omkring dine organisationsfunktioner, men selv om du ikke gør det, vil funktion og struktur påvirke hinanden.

Funktionelle strukturafdelinger

De fleste virksomheder vedtager en funktionel organisationsstruktur med en kommandokæde. Med andre ord går forskellige funktioner i separate afdelinger, der rapporterer til afdelingsledere, som derefter rapporterer til en højere side. Hvis du vedtager en funktionel struktur, har den fordelen af ​​klare autoritetslinjer, med centrale beslutningstagere i hver afdeling, der sætter den overordnede opgave og opgaver.

Strukturen giver hver medarbejder mulighed for at koncentrere sig om hendes særlige mission. En funktionel struktur for en organisation er dog ikke uden sine ulemper. Du kan ende med afdelinger, der ikke taler med hinanden eller samarbejder godt. En kunde kan springes fra afdeling til afdeling, hvis hans problem ikke vedrører en bestemt funktion.

Afdelingsstruktur har mange grene

En division organisationsstruktur spredes funktioner på tværs af forskellige grene: Hvis du har forskellige produktlinjer, har divisionen for hver produktlinje sine egne funktionelle grupper som markedsføring, F & U, salg og regnskab. Fordelen ved denne tilgang er, at hver afdeling af virksomheden har personale til at udføre alle nødvendige funktioner. I det væsentlige kan hver afdeling udøve sin forretningsvirksomhed mere eller mindre autonomt.

Ulempen er, at med medarbejdere i hver afdeling, der udfører identiske funktioner, kan du ende med en masse redundans og ineffektivitet. For eksempel betyder forvaltningen af ​​fem menneskelige ressourcer, snarere end en enkelt centraliseret operation, dobbeltarbejde af funktioner, ledelsessystemer, politikudvikling og så videre.

Matrixstruktur giver fleksibilitet

Brug af en matrixstruktur i din virksomhed kan give dig større fleksibilitet i forretningsfunktioner end en mere hierarkisk organisation. I en matrixstruktur arbejder hver medarbejder i en funktionsbaseret afdeling, såsom marketing eller finansiering, men de kan tildeles projekter under forskellige ledere og sammen med medarbejdere, der har forskellige funktioner. Denne struktur tilpasser organisationsfunktionen til at ændre organisatoriske behov. Ulempen er, at kommandokæden i en matrix kan blive uklar og konflikt.

Visualiser med organisatoriske diagrammer

Hvis du eller dine medarbejdere har problemer med at visualisere en foreslået struktur, kan du bruge et organisationsdiagram for at se det klart. New York og Erie Railroad udviklede de første organisatoriske diagrammer i det 19. århundrede som en måde at forbedre ledelseseffektiviteten på. Et diagram viser myndighedernes linjer og kontrol mellem forskellige afdelinger og ledelsesniveauer. Et godt designet diagram gør det nemt at se hvem der træffer beslutninger, hvem rapporterer til hvem og hvordan din organisation opdeler sine driftsfunktioner.