Hvad er en erklæring, der giver tilladelse til at reproducere ophavsretligt beskyttet materiale?

En erklæring, der giver tilladelse til at reproducere ophavsretligt beskyttet materiale, er en type ophavsretstilladelse, der giver rettighedshaveren ret til at reproducere ophavsretligt beskyttet materiale - normalt underlagt særlige begrænsninger af tid og omfang og til gengæld for erstatning til ophavsretsindehaveren. Som ejer af små virksomheder kan du muligvis licensere materiale fra en indehaver af ophavsret til fordel for din virksomhed. Forståelse af licensvilkår og begrænsninger er afgørende for at være i overensstemmelse med dit ønskede licensaftale, og de samme regler gælder, når en anden ønsker en licens til at bruge dit originale arbejde.

Ophavsrettholderes rettigheder

Indehavere af ophavsret opretholder eneret til at distribuere og lave kopier af et værk, retten til at lave afledte værker og retten til offentligt at udføre eller vise et værk. Fordi disse rettigheder er eksklusive for ophavsretsindehavere, skal enhver, der ønsker at udnytte disse rettigheder, få tilladelse fra indehaveren af ​​ophavsret. For værker, der er oprettet efter 1. januar 1978, opretholder copyrightbeskyttelsen i 70 år plus forfatterens liv. På grund af den lange varighed af beskyttelse, der gives til ophavsretshavere, kræver brug af et beskyttet arbejde ofte en licens.

Ophavsret licens

Selv om det er muligt at give en mundtlig erklæring, der giver brug af ophavsretligt beskyttet materiale, er det bedre for alle parter, at sådanne udsagn formelt er formaliseret som ophavsretstilladelser. Ophavsretlige licenser indeholder de væsentlige vilkår i licensaftalen mellem parterne. De kan være eksklusive eller ikke-eksklusive, og i almindelighed ophæves ophavsretsindehaveren på en eller anden måde. Hvis du vil licensere materiale fra en indehaver af ophavsret, spørg, om hun har en standard ophavsretstilladelsesaftale, som hun bruger.

Ret til at reproducere

En licens, der giver ret til at reproducere ophavsretligt beskyttet materiale, skal angive, hvor materialet kan reproduceres, hvor mange gange materialet kan gengives og eventuelle potentielle tidsbegrænsninger for reproduktion. For eksempel er det almindeligt at begrænse en licens til et bestemt geografisk område eller kun for et bestemt antal kopier. En licens skal også angive, hvordan indehaveren af ​​ophavsretten vil blive kompenseret, hvis indehaveren af ​​ophavsretten også kan fortsætte med at reproducere arbejdet, hvis licensen kan fornyes, og når indehaveren af ​​ophavsretten har ret til at tilbagekalde licensen. Aftalen bør omhandle fornyelse og opsigelse, da de fleste licenser ikke er uendelige. En veludarbejdet fornyelse eller opsigelsesklausul vil give forfatteren af ​​det ophavsretligt beskyttede materiale en chance for at genforhandle i fremtiden, hvis værdien af ​​arbejdet er steget.

Creative Commons License

En type ophavsretskort, der ofte bruges, er Creative Commons-licensen. Ophavsrettere kan bruge Creative Commons licenser, hvis de gerne vil give et tæppe licens til offentligheden til at bruge eller reproducere deres arbejde. Creative Commons-licenser tillader indehavere af ophavsret at angive, hvordan materialet vil blive brugt, og hvilke tildelingsrettigheder der skal gives til skaberen af ​​arbejdet.