Hvad er tilsynsførendes rolle i menneskelige ressourcer?

En vejleders rolle inden for human resource management er at sætte det strategiske kursus for afdelingen for at forbedre virksomhedens præstationer. Vejlederen kan bruge HR til at skabe spændinger for at påvirke, hvordan arbejdstagere fokuserer deres energi og vælge arbejdstagere med kvalifikationer og interesser i overensstemmelse med virksomhedens mål.

Vejledende medarbejderudvælgelseskriterier

En vejleder skal indstille den menneskelige ressourceafdelings strategiske forløb. Det betyder at fastsætte de korrekte kriterier for udvælgelse af personale. Vejlederen skal svare til din virksomheds kernebehov til medarbejdernes færdigheder. Ikke alle færdigheder, som din virksomhed har brug for, vil være en styrke for hver medarbejder, men på en kumulativ måde skal tilsynsføreren forsøge at få medarbejdere, der dækker nogle af ekspertområderne, så alle vigtige nøglefunktioner kan opfyldes. Dette er sværere for bløde færdigheder som teambygning, tilrettelæggelse og påvirkning af nøgleelementer.

Indstilling af incitamenter

Incitamenter er en anden afgørende funktion af menneskelige ressourcer. Medarbejdere kan have forskellige incitamenter, enten løn, forfremmelse, frynsegoder eller fleksibilitet, og der kan være forskellige grader, som hver medarbejders præstation påvirkes af disse incitamenter. Vejlederen skal skræddersy incitamenterne, således at de er i overensstemmelse med langsigtede virksomhedsmål. Dette vil have en bonus effekt, da medarbejdere, der værdiansætter disse incitamenter, over tid vil blive med og blive hos firmaet og medarbejderne, som ikke vil forlade. Incitamenterne skal være klare, og at møde dem skal være målelige og inden for en medarbejders kontrol.

At udføre personale udførelse politik

En vejleder skal sørge for, at personalets personale fungerer korrekt. Vejlederen skal forstå medarbejdernes job tilstrækkeligt nok til at vide, hvad der er godt, dårligt eller gennemsnitligt præstationer af personalet. Vejlederen skal forstå, at loyalitet ofte er en funktion af, hvor godt eller hvor ringe en medarbejder føler. Dette er undertiden relateret til fordele og andre gange relateret til præstationsevalueringsprocessen. En vejleder skal sørge for at personalet fungerer på en professionel og konsekvent måde, så medarbejderne føler at arbejdspladsen er et retfærdigt miljø.

Anbefaler nye tilgange

En tilsynsførende bør anbefale nye politikker til forbedring af ikke blot personaleafdelingens præstationer, men også virksomhedens præstationer. Dette kunne være i realiteten at omlægge incitamentsystemet til at belønne risikovilligheden. Til gengæld kunne tilsynsføreren gennemføre et omkostningsbesparende belønningssystem, hvor medarbejderne deler fordelene ved den omkostningsbesparende indsats, de foreslår. Endelig kan vejlederen lette et miljø, hvor virksomhedsledelse opmuntrer til ekspertise og loyalitet ved at revurdere politikken for at matche medarbejderne med de fordele og kompensation firmaet giver.