Hvad er en top-down-portefølje?

Investorer henvender sig ofte til professionelle pengeforvaltere for at få hjælp til at maksimere afkastet på deres aktiver. En top-down-portefølje er en pulje eller indsamling af investeringer, der professionelt forvaltes af en fondschef, der bruger et makroøkonomisk synspunkt. Visse faktorer bidrager til fondslederens beslutningstagning, og det er de beslutninger, der i sidste ende formler rentabiliteten af ​​fonden.

Fondforvaltere

En fondsleder fører tilsyn med investeringsstrategien for en fond. Der er forskellige typer af midler, herunder fonde og hedgefonde. Fondforvalterens mål er at forvalte aktiverne på en sådan måde, at de giver de bedste resultater for fondens kundebase. Fondsinvestorer fratræder fondslederens kompetencer og viden, når de vælger en fond til at placere deres penge, og der lægges stor vægt på den investeringspost, som fondens leder har. Fondsforvalterens investeringsfilosofi har stor indflydelse på, hvor godt fonden udfører.

Top-Down Portfolio Approach

En top-down portefølje tilgang fokuserer på det store billede. Fondforvalteren undersøger først og fremmest den politiske og sociale udvikling samt makroøkonomiske faktorer eller faktorer, der påvirker økonomien som helhed, inden der træffes en investeringsbeslutning og beslutter, hvilke bestande der skal købes. Sådanne makroøkonomiske faktorer er inflation og deflation, ændringer i beskæftigelsesniveauet og bruttonationalproduktet. Økonomiske tendenser undersøges for at bestemme, hvilke firmaer eller virksomheder der bedst er placeret for at drage nytte af disse tendenser og derfor hvilke firmaer eller virksomheder der bedst kan investere i på nuværende tidspunkt.

Bottom-Up Portfolio Approach

I modsætning til en top-down portefølje tilgang undersøger en bottom-up portefølje tilgang først først økonomiske tendenser; i stedet begynder den på lagerniveau. En fondsleder, der bruger en bottom-up-tilgang, gør det ofte med den overbevisning om, at investorer kan finde gode virksomheder at investere i, uanset den større økonomis resultater. De undersøgte faktorer med bottom-up-tilgang omfatter indtjeningsvækst, aktiekursværdi, pengestrømme og bestyrelseskvalitet af bestanden.

Overvejelser

Fondforvalterens mål er at træffe den bedste beslutning for fonden. Fondforvalteren kan personligt foretrække enten en top-down eller bottom-up tilgang; Fondforvaltere er dog ikke forpligtet til at holde fast ved kun en. De fleste fondforvaltere kan anvende en bottom-up-tilgang i løbet af en tidsperiode og en top-down-tilgang i en anden. Fondforvalteren kan også anvende en kombination af de to metoder, hvis fondslederen mener, at det vil give de bedste resultater samlet set.