Hvad er en top-niveau budget?

Top-down budgettering fastsætter et virksomhedsbudget ved at spørge: "Hvad skal vi gøre med de penge, vi har?" Bottom-up budgettering, en alternativ måde at angribe processen på, spørger: "Hvor mange penge vil det tage at gøre, hvad vi vil gøre?" De fleste virksomheder bruger en kombination af disse strategier, men små virksomheder har tendens til at have meget begrænsede midler og foretrækker derfor top-down-tilgangen. De vurderer, hvor mange penge de kan bruge, divider det derefter med procentsatser i kategorier på højt niveau som "Marketing" og "Legal".

Betydning

Et budget på topniveau er den bredeste version af et virksomheds udgiftsplan. Det er afhængig af øverste ledere eller virksomhedsejere, der har en dyb forståelse for omkostningerne og den relative betydning af hver enkelt del af virksomheden. Indstilling af det øverste budget kan sende stærke signaler til ledere og medarbejdere om, hvor vigtige deres funktioner er for virksomheden.

Fordele

Fastsættelse af et højt budget kan give virksomhedsejere streng kontrol over udgifterne. Budgetprocessen kan også hjælpe en spændende virksomhed til omhyggeligt at undersøge omkostningerne og tage et kig på, hvor de sande omkostninger i virksomheden ligger. Det har også en tendens til at minimere tendensen hos lavere ledere og arbejdstagere til at overvurdere deres budgetbehov for at få mere finansiering. Da disse medarbejdere modtager en procent snarere end et dollarbeløb, må de ikke blot gøre det tilfældet, at deres omkostninger er højere, men også at deres funktion er vigtigere end et andet segment af virksomheden.

Eksempel

Et lille softwarefirma med 100.000 dollar i finansiering til rådighed for næste kvartal kunne skabe et højt niveau kvartalsbudget som sådan: 55.000 $ arbejdskraft (55 procent); $ 20.000 markedsføring (20 procent); $ 15.000 udstyr (15 procent); $ 8.000 faciliteter (8 procent); $ 2.000 juridisk og regnskabsmæssig (2 procent). Hver del af budgettet fordeles yderligere på mellemniveau, f.eks. Ved at dele markedsføring med 75 procent reklamekostnader og 25 procent konferencetilvækst. Kun på bundniveau bliver procentdelen til en dollar, for eksempel $ 3000 for konferencebilletter og $ 1.000 til rejser.

Alternativ

Bottom-up budgettering fastsætter et budget baseret på omkostningerne ved hver aktivitet i virksomheden. Normalt kender de medarbejdere, der udfører arbejdet, sine omkostninger bedst, hvilket kan føre til et mere præcist billede af virksomhedernes udgiftsbehov. Begge metoder er mest effektive, når de bruges sammen; bottom-up-budgettet kan give en realistisk projicering af omkostningerne, og top-down-budgettet giver derefter ledere besked, hvis der er en sammenkobling mellem deres planer og virkelighed, eller hvis visse aktiviteter skal nedbrydes.