Hvad er en samlet periodeomkostning?

Periodeomkostninger, også betegnet periodekostnader, er omkostningerne i forbindelse med forretninger, der ikke er direkte relateret til fremstillingsprodukter. På grund af det indirekte forhold mellem periodekostnader og opgørelse kan periodekostnader ikke indregnes i produktionsomkostningerne. Direkte produktionsomkostninger registreres ved at fakturere dem til produktomkostninger, mens periodens omkostninger indregnes som omkostninger.

Typer af udgifter

Den samlede periodeomkostning omfatter et varieret udvalg af udgifter, men udelukker produktionsomkostninger. Administrationsomkostninger - herunder personalelønninger, kontorartikler og afskrivninger på kontorfaciliteter - udgør en del af den samlede periodeomkostning. Generelle udgifter, såsom udlejning af faciliteter og indkomstskat, er også periodekostnader. Marketing omkostninger - herunder salgspersonale lønninger, provisioner, reklame gebyrer og andre salgsomkostninger - udgør en del af den samlede periode omkostninger også.

Optagelse af samlede periodeomkostninger

Samlede periodiske omkostninger registreres i samme regnskabsperiode, som de påløber. De fratrækkes de indtægter, der er afholdt i samme periode. En revisor registrerer hver enkelt udgift separat og tilføjer dem alle sammen i den samlede periodeomkostning, som fremgår af resultatopgørelsen for den regnskabsperiode.

Kontrast med produktomkostninger

Periodeomkostninger står i modsætning til produktomkostninger, der er direkte relateret til fremstilling. Alle forretningsomkostninger kan kategoriseres på en af ​​de to måder. Produktomkostninger omfatter direkte arbejde - som f.eks. Arbejdet i en montagearbejder - sammen med de materialer, der er direkte brugt til at oprette et produkt og fremstillingsomkostninger. Produktomkostninger registreres på en lagerkonto og vejes mod omsætningens omsætning for at give et estimat af overskuddet fra salget.

Betydning

At holde styr på den samlede periode koster hjælp til at estimere en virksomheds nettoindtægt i hver regnskabsperiode. At holde nøjagtige registreringer af de samlede periodeomkostninger sikrer også, at en virksomhed er forberedt til en revision. Selv små virksomheder bliver revideret. Således er det afgørende, uanset hvor lille virksomheden er, omhyggelige optegnelser over den samlede periodeomkostninger og andre udgifter sammen med en specificeret beskrivelse af hver periode.