Hvem skal filfortegnelsesskat?

Selv om der ikke er nogen føderal skat på beholdning hos virksomheder, opkræver nogle stater eller lokale myndigheder en afgift på varebeholdninger. Virksomhedsejere kan finde dette et afskrækkende middel til at producere og opbevare lagerbeholdninger, og som følge heraf kan der ansættes færre fuldtidsansatte, afskedige arbejdere i langsomme tider eller lagre lagre uden for staten. Hvis virksomheder overfører afgiften til forbrugerne, er resultatet højere priser. Disse negative økonomiske virkninger har fået nogle stater til at eliminere eller reducere deres oplagsafgifter.

Hvilke stater

Hvis dit forretningssted er i Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Tennessee, Texas eller West Virginia, beskattes alle dine varebeholdninger. Alaska, Georgia, Maryland, Massachusetts, Vermont, Virginia og Wisconsin skattebeholdninger i nogen grad. I de fleste tilfælde indsamler staten skatterne, som i Texas, mens de i Georgien opkræver afgiften af ​​de lokale myndigheder.

Hvilke opgørelser

Den type af skattepligtige varebeholdninger varierer meget fra stat, men omfatter generelt alle varer, som din virksomhed sælger. Nogle stater beskatter også delvist færdige fremstillede varer eller fritagne varer bestemt til at blive solgt uden for staten. Derudover adskiller værdiansættelsesdatoen fra stat til stat, samt værdiansættelsesmetoden, som generelt er lavere af kostpris eller markedsværdi på datoen for vurderingen. Kontakt din statslige og lokale skatteagenturer for at lære, hvilke regler der gælder for din virksomhed.